Ładowanie... Proszę czekać!


DWIE NOWOCZESNE JEDNOSTKI

WIELOZADANIOWE

65 metrów długości, 15 metrów szerokości i 4 metry zanurzenia

O JEDNOSTKACH


Zgodnie z założeniami jednostki mają mieć od 60 do 65 metrów długości i od 12 do 15 metrów szerokości. Przewidywane zanurzenie to około 3,5 metra – maksymalnie do 4 metrów. Załogę ma tworzyć 6 osób, ale będą zdolne do zabrania jeszcze 14 osobowego personelu specjalistycznego. Podstawową funkcją tych jednostek będzie funkcja lodołamacza morskiego, ale będą też one mogły wykonywać szereg innych prac, takich jak: obsługa oznakowania nawigacyjnego, prowadzenie prac hydrograficznych, gaszenie pożarów, ratownictwo morskie, holowanie, zwalczanie rozlewów.


Nadbudówka z pomieszczeniami mieszkalnymi i technicznymi usytuowana będzie w rejonie dziobu/śródokręcia z otwartym pokładem w rejonie rufy. Poszycie kadłuba, jak dla lodołamacza, będzie wzmocnione wg wymagań klasy lodowej L1, a kształt dziobu odpowiedni dla kruszenia lodu. Jednostki będą posiadały spalinowo-elektryczny napęd pozwalający na elastyczne wykorzystanie mocy przy wypełnianiu różnych funkcji.

Energię elektryczną dostarczą cztery agregaty prądotwórcze o mocy ok. 4×1000 kW i napięciu 690V, 50/60Hz. W zależności od potrzeb mogą pracować cztery, trzy, dwa lub jeden dowolny agregat.

Główny napęd będą stanowić dwa pędniki azymutalne ze stałą śrubą w dyszy z napędem elektrycznym 690V, 50/60 Hz. W części dziobowej statku będzie zainstalowane urządzenie napędowo-sterowe.

Na pokładach obu jednostek będą zainstalowane dźwigi o wysięgu minimum od 17 do 25 m. Będą też dwie ładownie na śródokręciu oraz dwa podpokładowe zbiorniki dla gromadzenia zebranych zanieczyszczeń ropopochodnych.

Na statkach będą zainstalowane urządzenia i wyposażenie hydrograficzne do pomiarów morskich, w tym do obsługi pojazdu podwodnego (ROV). Przewidziano też oddzielne kabiny hydrograficzne z odpowiednim wyposażeniem ,niezbędnym do opracowania pomiarów.